Kirjoitusohjeet

Perheyhteiskunta -blogi julkaisee tutkijoiden yleistajuisia puheenvuoroja, jotka liittyvät perhe- ja läheissuhteisiin. Puheenvuorot voivat käsitellä kirjoittajan omaan tutkimukseen liittyviä havaintoja, ajankohtaisia keskusteluita, uutta tutkimusta ja tutkimuskirjallisuutta tai perhe- ja läheissuhteisiin liittyviä kulttuurituotteita.

Voit tarjota blogiin julkaistavaksi valmista kirjoitusta tai aihe-ehdotusta. Hyväksyttyjen tekstien ohjeellinen pituus on 300–800 sanaa (ilman mahdollisia lähdeviitteitä).

 

Tekstien käsittelyprosessi

Kaikki blogissa julkaistavat kirjoitukset editoidaan. Tekstiä kommentoivat blogin kirjoittajaverkostoon kuuluvat vastuueditoijat.

Lähetä kirjoituksesi sähköpostin liitteenä (Word, .doc, .docx): aino.luotonen[at]uef.fi.

 

Kirjoitusten muoto

Julkaisemme kirjoituksia, jotka tuovat esiin kirjoittajan omaa ääntä ja näkökulmia. Referoimisen sijaan kerro mieluummin selkeästi, mikä on oma viestisi liittyen kirjoituksen teemaan. Vältä rönsyilyä sekä teoreettisia, monitulkintaisia käsitteitä – jollei jonkin käsitteen avaaminen ole kirjoituksesi aihe.

 

Sisällytä tekstiin

Huolehdi, että teksti sisältää seuraavat asiat: otsikko, ingressi, väliotsikot (tarvittaessa), linkit, lähteet, sometiivistykset ja lista asiasanoista.

Otsikko ja ingressi (2–3 lausetta) antavat lukuohjeen: ne kertovat yhdessä, mitä teksti käsittelee. Otsikko ja ingressi näkyvät somejaoissa, Google-hauissa ja blogilistoilla.

Väliotsikot: Jos tekstin pituus tai rakenne sitä vaativat, kirjaa tekstiisi väliotsikot.

Linkit: Linkkien avulla voit ohjata lukijan lisätiedon äärelle tai viitata verkossa käytäviin, kirjoituksesi aihetta koskeviin keskusteluihin. Merkitse linkit tekstiin [hakasulkuihin].

Sometiivistykset: Lisää tekstin loppuun twiitin mittainen tiivistys tekstistäsi (140 merkkiä välilyönteineen) sekä ehdotus Facebook-julkaisun saatteeksi (n. 300 merkkiä välilyönteineen). Julkaisemme kirjoitukset blogin Facebook- ja Twitter-tileillä.

Kirjoittajaesittely: Liitä kirjoitukseen oppiarvosi sekä nykyinen tutkimusaiheesi ja/tai työtehtäväsi.

Lista asiasanoista: Kirjaa mukaan tekstisi avainsanat.

 

Tekstin lähteet

Lähteiden käyttäminen ei ole blogitekstissä välttämätöntä. Käytä kuitenkin lähteitä, jos tuot kirjoituksessasi esiin toisten tuottamaa tietoa. Lisää käytetyt lähteet tekstiin linkkeinä, jos se palvelee lukijaa paremmin kuin lähdeviite tekstin lopussa. Kirjaa tekstin loppuun maksimissaan viisi lähdettä.