Toimituskunta

Aino Luotonen

Blogin päätoimittaja Aino Luotonen (VTM) valmistelee Helsingin yliopistossa sosiologian alan väitöskirjaa aikuisten ystävyys- ja sisarussuhteista sekä heidän käsityksistään perheeseen kuulumisesta. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut arkielämän käytännöistä, läheisyyden muodoista ja ajan ulottuvuuksista. Tutkimusta ovat rahoittaneet Koneen Säätiö, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Suomalainen Konkordia-liitto ja Oskar Öflundin säätiö.

Sähköposti: aino.luotonen[at]helsinki.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Ella Sihvonen

Ella Sihvonen (VTT) toimii erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä, jossa hän on osallistunut mm. perhe-etuuksia, asumistukea, sosiaaliturvauudistusta ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin tutkimushankkeisiin. Sihvonen väitteli 2020 vanhemmuuden tukemisesta ja perhepolitiikasta Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineesta.

Sähköposti: ellatsihvonen[at]gmail.com

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Google Scholarissa

Anna-Maija Castrén

Anna-Maija Castrén (dosentti, VTT) on sosiologian apulaisprofessori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Castrén on tutkinut sosiaalisia verkostoja eri elämänvaiheissa, erilaisia perhekäsityksiä, sukulaissuhteita eron jälkeen ja sukunimestä päättämistä avioitumisen yhteydessä. Parhaillaan hän työskentelee hankkeissa, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita, toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita.

Sähköposti: anna-maija.castren[at]uef.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Annukka Lahti

Annukka Lahti, YTT, työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Lahden tutkimustyön keskiössä ovat sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan, affektien ja intiimiyden moninaiset kytkökset läheissuhteissa.

Tutkijatohtorihankkeessaan hän tutkii LHBTQIA+ ihmisten eroja Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Feministisen uusmaterialistisen teoretisoinnin ja posthumanistisen ajattelun inspiroimana hän tarkastelee erojen kehkeytymistä erilaisten inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisissä affektiivisissa, diskursiivisissa, psyykkisissä, materiaalisissa ja sosiaalisissa (valta)suhteissa ja yhteenliittymissä.

Sähköposti: annukka.lahti[at]uef.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Anu Kinnunen

Anu Kinnunen (FT) toimii tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Hän on vastuututkijana Perhevapaakysely 2022 -hankkeessa, jossa selvitetään  perhevapaiden käyttöä, vanhempien näkemyksiä perhevapaista ja lastenhoidosta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Kinnunen väitteli Sosiaali- ja terveyspolitiikasta Tampereen yliopistosta 2021. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli sinkkuutta Suomessa, parisuhdenormatiivisuutta ja hyvinvointitekijöitä.

Sähköposti: anu.kinnunen[at]kela.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Kitti Suoranta

Blogin editoiva toimittaja Kitti Suoranta (VTM) on sosiologi ja nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee 1950-luvulla syntyneiden yksin asuvien homo- ja heteromiesten läheissuhteita. Lisäksi hän kirjoittaa parisuhdenormeista ja eettisestä monisuhteisuudesta. Suoranta työskenteli aiemmin pitkään Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n toiminnanjohtajana. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Otto A. Malmin lahjoitusrahasto ja Suomen Kulttuurirahasto.

Sähköposti: kitti.suoranta[at]gmail.com

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Aiemmat päätoimittajat

Ella Sihvonen | 2020-2022

Kitti Suoranta | 2019-2020

Kaisa Kivipuro | 2019-2020

Vaula Helin (ent. Tuomaala) | 2016-2019