Toimituskunta

Aino Luotonen

Blogin päätoimittaja Aino Luotonen (VTT) toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa Yhteiskuntatieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskeisiä teemoja ovat perhe- ja ystävyyssuhteet, arkielämän käytännöt, ajan ulottuvuudet sekä läheisyyden muodot. Parhaillaan hän tutkii läheissuhteiden ja perheellistymisen muutosta globaalien kriisien aikakaudella hankkeessa Networks of reproduction in the complex planetary future: Intimacy, companionship and family building in Finland, Portugal, and Scotland (NETREP), jota rahoittaa Koneen säätiö. Luotonen väitteli sosiologian oppiaineesta Helsingin yliopistossa 2023. Väitöskirjassaan hän tutki avioliitossa elävien yksilöllisiä perhekäsityksiä sekä sitä, miten yhteenkuuluminen perhe- ja ystävyyssuhteissa muodostuu ajan ulottuvuuksien kautta.

Sähköposti: aino.luotonen[at]uef.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Researchgatessa

Ella Sihvonen

Ella Sihvonen (VTT) toimii erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä, jossa hän on osallistunut mm. perhe-etuuksia, asumistukea, sosiaaliturvauudistusta ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin tutkimushankkeisiin. Sihvonen väitteli 2020 vanhemmuuden tukemisesta ja perhepolitiikasta Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineesta.

Sähköposti: ellatsihvonen[at]gmail.com

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Google Scholarissa

Anna-Maija Castrén

Anna-Maija Castrén (dosentti, VTT) on sosiologian professori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Castrén on tutkinut sosiaalisia verkostoja eri elämänvaiheissa, erilaisia perhekäsityksiä, sukulaissuhteita eron jälkeen ja sukunimestä päättämistä avioitumisen yhteydessä. Parhaillaan hän työskentelee hankkeissa, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita, toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita.

Sähköposti: anna-maija.castren[at]uef.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Annukka Lahti

Annukka Lahti (YTT) työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Lahden tutkimustyön keskiössä ovat sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan, affektien ja intiimiyden moninaiset kytkökset läheissuhteissa.

Tutkijatohtorihankkeessaan hän tutkii LHBTQIA+ ihmisten eroja Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Feministisen uusmaterialistisen teoretisoinnin ja posthumanistisen ajattelun inspiroimana hän tarkastelee erojen kehkeytymistä erilaisten inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisissä affektiivisissa, diskursiivisissa, psyykkisissä, materiaalisissa ja sosiaalisissa (valta)suhteissa ja yhteenliittymissä.

Sähköposti: annukka.lahti[at]uef.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Anu Kinnunen

Anu Kinnunen (FT) toimii tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Hän on vastuututkijana Perhevapaakysely 2022 -hankkeessa, jossa selvitetään  perhevapaiden käyttöä, vanhempien näkemyksiä perhevapaista ja lastenhoidosta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Kinnunen väitteli Sosiaali- ja terveyspolitiikasta Tampereen yliopistosta 2021. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli sinkkuutta Suomessa, parisuhdenormatiivisuutta ja hyvinvointitekijöitä.

Sähköposti: anu.kinnunen[at]kela.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Kitti Suoranta

Blogin editoiva toimittaja Kitti Suoranta (VTM) on sosiologi ja väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee 1950-luvulla syntyneiden yksin asuvien homo- ja heteromiesten läheissuhteita. Lisäksi hän kirjoittaa parisuhdenormeista ja eettisestä monisuhteisuudesta. Suoranta työskenteli aiemmin pitkään Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n toiminnanjohtajana. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Otto A. Malmin lahjoitusrahasto ja Suomen Kulttuurirahasto.

Sähköposti: kitti.suoranta[at]gmail.com

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Anna Heinonen

Anna Heinonen (YTM) on väitöskirjatutkija sukupuolentutkimuksen oppiaineessa Helsingin yliopistossa ja projektitutkija yhteiskuntatieteiden laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Heinosen tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat ystävyys, asuminen, kodin arki ja läheissuhteiden tilalliset ja ajalliset muodot. Väitöskirjassaan hän tutkii intiimiyttä suomalaisissa kommuuneissa ja kimppakämpissä eletyissä suhteissa. Parhaillaan Heinonen tutkii LHBTQIA+ ihmisten eroja Kun sateenkaaren päässä on ero -tutkimushankkeessa Koneen säätiön rahoittamana.

Sähköposti: anna.m.heinonen[a]helsinki.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Aiemmat päätoimittajat

Ella Sihvonen | 2020-2022

Kitti Suoranta | 2019-2020

Kaisa Kivipuro | 2019-2020

Vaula Helin (ent. Tuomaala) | 2016-2019