Kirjoittajaverkoston kuuluu yhteiskuntatieteiden tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus perhe- ja läheissuhteisiin.

Kitti Suoranta

Blogin päätoimittaja Kitti Suoranta (VTM) on sosiologi ja nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee 1950-luvulla syntyneiden yksin asuvien homo- ja heteromiesten läheissuhteita. Lisäksi hän kirjoittaa parisuhdenormeista ja eettisestä monisuhteisuudesta. Suoranta työskenteli aiemmin pitkään Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n toiminnanjohtajana.

Sähköposti: kitti.suoranta[at]gmail.com

Anna-Maija Castrén

Anna-Maija Castrén (dosentti, VTT) työskentelee Itä-Suomen yliopistossa tutkimusjohtajana. Castrén on tutkinut esimerkiksi sukulaissuhteita eron jälkeen ja sukunimestä päättämistä avioitumisen yhteydessä. Parhaillaan Castrénilla on käynnissä kaksi tutkimushanketta, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita, toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita. Avioliittoperheen tuolla puolen -hanke käynnistyi kesällä 2015 Koneen Säätiön rahoituksella ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa.

Sähköposti: anna-maija.castren[at]uef.fi

Anu Kinnunen

Anu Kinnunen on tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Hänen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöstutkimuksensa käsittelee parisuhteettomien hyvinvoinnin vajeita ja onnellisuustekijöitä. Erityisesti Kinnusta kiinnostaa parisuhteeseen liitetty yhteiskunnallinen status. Tutkimusta rahoittaa Etelä-Savon maakuntarahasto.

Sähköposti: kinnunen.anu.k[at]student.uta.fi

Aino Luotonen

Aino Luotonen on sosiologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan perhe- ja läheissuhteita sidoksina, jotka kiinnittyvät niin verisukulaisuuteen, yksilöllisiin valintoihin kuin kuulumisen tunteisiinkin. Luotosen kiinnostuksen kohteena ovat  erityisesti suomalaisten pariskuntien antamat määritelmät omasta perheestään ja läheisverkoston muodostuminen arjen käytännöissä. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Sähköposti: aino.luotonen[at]helsinki.fi

Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Ella Sihvonen

Ella Sihvonen (VTM) on jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella. Sihvonen viimeistelee perhepolitiikkaan liittyvää väitöskirjaansa, jossa hän on tarkastellut erityisesti vanhemmuuden tukemista. Tällä hetkellä Sihvonen työskentelee Kelan tutkimusryhmässä. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Perhetutkimuksen tutkijakoulu, Suomalainen Konkordia-liitto, Alli Paasikiven säätiö ja Helsingin yliopisto.

Sähköposti: ella.sihvonen[at]helsinki.fi

Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Aino Peltokangas

Aino Peltokangas (VTM) on sosiologi ja Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija. Hän käsittelee väitöskirjatutkimuksessaan kodin merkitystä lapsiperheen vanhempien hyvinvoinnille. Peltokangas analysoi tutkimuksessaan perheitä kohtaavien sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä hyvästä kodista sekä vanhempien kodille antamia merkityksiä perhesuhteiden murrosvaiheessa.

Sähköposti: ainoep[at]student.uef.fi

Alumnit

Vaula Tuomaala | Perustajajäsen ja päätoimittaja 2016-2020.

Kaisa Kivipuro | Perustajajäsen, toimituspäällikkö 2016-2019 ja päätoimittaja 2019-2020.