Toimituskunta

Ella Sihvonen

Blogin päätoimittaja Ella Sihvonen (VTT) toimii erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä, jossa hän on osallistunut mm. perhe-etuuksia, asumistukea, sosiaaliturvauudistusta ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin tutkimushankkeisiin. Sihvonen väitteli 2020 vanhemmuuden tukemisesta ja perhepolitiikasta Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineesta.

Sähköposti: ellatsihvonen[at]gmail.com

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Google Scholarissa

Kitti Suoranta

Blogin editoiva toimittaja Kitti Suoranta (VTM) on sosiologi ja nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee 1950-luvulla syntyneiden yksin asuvien homo- ja heteromiesten läheissuhteita. Lisäksi hän kirjoittaa parisuhdenormeista ja eettisestä monisuhteisuudesta. Suoranta työskenteli aiemmin pitkään Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n toiminnanjohtajana. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Otto A. Malmin lahjoitusrahasto ja Suomen Kulttuurirahasto.

Sähköposti: kitti.suoranta[at]gmail.com

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Anna-Maija Castrén

Anna-Maija Castrén (dosentti, VTT) on sosiologian apulaisprofessori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Castrén on tutkinut sosiaalisia verkostoja eri elämänvaiheissa, erilaisia perhekäsityksiä, sukulaissuhteita eron jälkeen ja sukunimestä päättämistä avioitumisen yhteydessä. Parhaillaan hän työskentelee hankkeissa, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita, toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita.

Sähköposti: anna-maija.castren[at]uef.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla

Anu Kinnunen

Anu Kinnunen on tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Hänen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöstutkimuksensa käsittelee parisuhteettomien hyvinvoinnin vajeita ja onnellisuustekijöitä. Erityisesti Kinnusta kiinnostaa parisuhteeseen liitetty yhteiskunnallinen status. Tutkimusta rahoittaa Etelä-Savon maakuntarahasto.

Sähköposti: anu.kinnunen[at]tuni.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Aino Luotonen

Aino Luotonen (VTM) valmistelee Helsingin yliopistossa sosiologian alan väitöskirjaa läheissuhteista sosiaalisina sidoksina, jotka kiinnittyvät sukulaisuuteen, yksilöllisiin käsityksiin, läheisyyden kokemuksiin sekä ajan ulottuvuuksiin. Hän tarkastelee tutkimuksessaan aikuisten ystävyyssuhteita, sisaruussuhteita ja käsityksiä perheeseen kuulumisesta. Tutkimusta ovat rahoittaneet Koneen Säätiö, Suomalainen Konkordia-liitto sekä Oskar Öflunds Stiftelse.

Sähköposti: aino.luotonen[at]helsinki.fi

Kirjoittajan viimeisin blogikirjoitus

Profiili ja julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Aiemmat päätoimittajat

Kitti Suoranta | 2019-2020

Kaisa Kivipuro | 2019-2020

Vaula Tuomaala | 2016-2019